Dr. med. Mirosław Szarzyński    artroskopia.eu

Zespół ciasnoty podbarkowej : Neer Syndrome, Impingement Syndrom

 

Dolegliwości okolicy barku nie zawsze są spowodowane urazem.  

Prawie 10% pacjentów jest leczonych z powodu "bolesnego barku". Częstym powodem jest tzw. zespoł ciasnoty podbarkowej.


Staw barkowo-obojczykowy  jest podatny na rozwój zmian zwyrodnieniowych, które są często  powodem dolegliwości całego barku. 

 

Opis zespołu ciasnoty podbarkowej przedstawił Carlsson w 1971r. Klasyfikację opisał Neer. w 1972r. Charakterystyczne bóle barku, nasilające się przy odwiedzeniu (np. czesanie), w nocy i przy leżeniu na  chorym barku. Bóle mogą promieniować  wzdłuż ramienia do łokcia i do karku oraz łopatki. Prawie zawsze jest obecny tzw. bolesny łuk : nasilenie dolegliwości pomiędzy 70° a 120° odwiedzenia. Powodem tych  dolegliwości są zmiany kaletki podnaramienno-podbarkowej,  nadbudowa kostna końców stawu barkowo-obojczykowego oraz uszkodzenia zwyrodnieniowe ścięgien stożka rotatorów. Neer klasyfikuje zespół ciasnoty w trzy stadia.

Stadium I
Pacjenci raczej młodzi. Ostre zapalenie kaletki. Stożek rotatorów jest bez zmian. Stan ten jest odwracalny. Tu ma zastosowanie leczenie nieoperacyjne.

 


Stadium II
Pacjenci w średnim wieku 25-40 lat. Kaletka ukazuje postępujące włóknieniu. Stożek rotatorów jest bez zmian lub przyczepy ścięgien tylko częściowo uszkodzone. Tu (po wcześniejszej próbie  leczenia rehabilitacyjnego ale nieustępujących dolegliwościach  oraz zmianach w USG / rtg ) ma zastosowanie leczenie operacyjne
 

Stadium III
Większość pacjentów powyżej 40 rż.  Nasilenie dolegliwości mimo leczenia zachowawczego. Widoczne są uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów, zmiany kostne stawu barkowo-obojczykowego i przewlekłe zapalenie kaletki podbarkowej. Leczenie operacyjne polega na poszerzenie przestrzeni podbarkowej , często połączone z naprawą ścięgien rotatorów.


Zabieg operacyjny wykonujemy artroskopowo w znieczuleniu splotowym i ogólnym.  Nacięcia skóry ( 2-3 ) wielkości 0,5 – 1 cm. W dniu po operacji zmienia się opatrunek i usuwa dren  (sączek). Od pierwszego dnia po zabiegu pacjent rozpoczyna ćwiczenia bierne. Wypis do domu 1-2 dniu po operacji. Szwy usuwa się po 7-14 dniach po zabiegu.
 

Rehabilitacja  od pierwszego dnia po artroskopii, nie ma konieczności unieruchomienia barku (przy naprawie ścięgien jest konieczna orteza). Instruktaż ćwiczeń jest standardem.


Dalsze informacje na podstronie Zdjęcia

dr Mirosław Szarzyński  |  szarmiro@tlen.pl