Dr. med. Mirosław Szarzyński    artroskopia.eu

Łokieć

$C5$82okie$C4$87-boczne-300.jpg
rtg ap boczne łokcia :
1 kość ramienna
2 głowa kości promieniowej
3 kość łokciowa
$C5$82okie$C4$87-ap-250.jpg
rtg ap ( z przodu do tyłu) łokcia :
1 kość ramienna
2 głowa kości promieniowej
3 kość łokciowa
$C5$82okie$C4$87-250-chondrokalzinoza-1.jpg
zdjęcie rtg boczne łokcia : czerwone linia zaznacza widoczne wolne ciała chrzęstnokostne
ciala.jpg
ciała wolne w stawie łokciowym


DALSZE ZDJĘCIA : proszę wybrać Weiter
      Weiter
dr Mirosław Szarzyński  |  szarmiro@tlen.pl